Во ова дваесетминутно видео С.Н. Гоенка ги објаснува теоријата и практиката на Випасана медитацијата.

Ова интервју беше дадено на меѓународна новинска агенција за време на посетата на Гоенка на белгискиот Випасана центар, Dhamma Pajjota, во август 2002.