Логирање на поранешни студенти

Секој кој има завршено еден десетодневен курс за Випасана медитација во традицијата на С.Н. Гоенка, во која било земја, станува поранешен студент и може да пристапи на регионалните страници за поранешни студенти во светот.

За најава се потребни корисничко име и лозинка. Ако сеуште ги немате, ве молиме контактирајте го најблискиот центар каде ќе ги добиете потребните информации.